MTÜ Sänna Kultuurimõis

 

 

MTÜ Sänna Kultuurimõisa  missioon on Kultuurimõisa külalistele pakkuda keskkonda ja tegevusi, mis inspireerivad, on harmoonilised, poevad hinge ja annavad positiivse impulsi leidmaks teed iseeneseni. Oleme kogukonna koondumispunkt ning ühistegevuste läte. Kanname endas väärtusi, mis aitavad kaasa inimese ja ühiskonna tasakaalustatud arengule ning pärandame järgmistele põlvedele austust ja tänulikkust täis suhtumise meid ümbritseva looduse ja kaasinimeste suhtes.

Kultuurimõisa eesmärgiks on olla kogukonna keskus, kus koos kodanikele suunatud avalike teenustega pakutakse loomingulisi ja kultuuripärandist inspireeritud  tegevusi ning selleks sobivat miljööd. Kultuurimõisa keskkond ning pakutavad teenused ületavad külastaja ootusi ning juba kord siin viibinuna tahab ta ka oma tuttavate-sõpradega seda üllatavat kooslust ja avastamisrõõmu jagada. Kanda endas väärtusi, mis aitavad kaasa inimese ja ühiskonna tasakaalustatud arengule ning pärandada järgmistele põlvedele austust ja tänulikkust täis suhtumine meid ümbritseva looduse ja kaasinimeste suhtes.

Me oleme vastutustundlikud keskkonna, kodu , ühiskonna ja inimese ees. Luua harmoniseeriv kogukonnakeskus, mis oma kaasaaegsuse ja multifunktsionaalsusega oleks maaelu elavdaja mitte ainult kohalikus plaanis.

 

Ühenduse MTÜ Sänna Kultuurimõis eetilise tegevuse põhimõtted

MTÜ Sänna Kultuurimõis juhatus

Hendrik Noor

Kadi Noor

MTÜ Sänna Kultuurimõis majandusaasta aruanded

 MTÜ Sänna Kultuurimõis põhikiri