Leiutajate Külakool

 

Võrumaal Rõuge vallas Sänna Kultuurimõisas on loomisel kogukonnakool Leiutajate Külakool. Loojateks on emad-isad, kellel kas juba kooliealised või kohe koolikohustusikka jõudvad lapsed. Emade-isade soov on pakkuda lastele ja ka iseendile võimalust käia koolis, mis on nii inspireeriv, et sinna minek on rõõmsa meele, huvi, avatuse ja seiklusliku meelega.

Leiutajate Külakoolis on tähtis, et igaüks meist oleks austatud, toetatud ja armastatud, et inimene julgeks/suudaks lõõgastuda ja avaneda kogu oma ilu ja täiuslikkusega maailmale. Leiutajate Külakoolis käsitletakse inimest kui vaimset olendit.  Siin ei ole õpetajaid ja õpilasi, on inimesed, kellede hing soovib õppida ja areneda.

Olulised märksõnad kooli programmis on: unistamine, loovus uute olukordadega kohanemiseks, suhted inimestega ja kogu meid ümbritseva keskkonnaga — universumiga, enesekindlus, armastus, inspiratsioon, harmoonia taotlus, maailma teadlikkus – meie planeedi kui elusa organismi kogemine. Looduslähedus, vabadus ja rohkesti värsket õhku läbivad loodava kooli argipäeva. Oma koht on kaasaegsetel tehnilistel uuendustel, milles koos orienteeruma õpitakse.

Koolilastel endil on võimalus avada kooli süda sellisena, kuidas kool neile meeldiks, täiskasvanud lähtuvad laste visioonist ning loovad selle ümber turvalise struktuuri, milles laps saab rõõmsameelselt areneda.

Miks just Leiutajate Külakool? Selle nime taga on mõnus protsess ja arutelu uue kooli inimestega, kelle jaoks on oluline see moment, et maailm oleks avatud, et igas meie hetkes oleks teadlikult olemas looja, Maailma leiutaja. Samas loome oma pea ja kätega ka meie füüsilist maailma. Kooli nimi julgustab inimesi olema pidevalt avatud, et luua uusi seoseid ja süsteeme, mis aitavad muuta maailma harmoonilisemaks.

Leiutajate Külakoolis leiutatakse elamise viisi: kuidas elada ja õppida nõnda, et harmoonia, ilu ja vabadus, meid pidevalt saadaks. Nii on ka kooli asutajad ja toetajad pidevas loomeprotsessis, mis omakorda toetab laste loomingulisuse arengut.

Lapsevanematel ja kogukonna liikmetel on kooli igapäevases töös aktiivne roll. Iga oskuste ja teadmistega täiskasvanu on suur ressurss kogukonnale, mis otseses suhtluses lastega aitab pärandada neid väärtusi, mida elu jooksul kogutud.

Kool on algselt planeeritud väikesena (ca 10-12 õpilast). Selline suurus võimaldab rakendada individuaalset lähenemist, see tähendab, et õppetöö suund lähtub lapse konkreetsest isikust, tema inspiratsioonist ja loomulikust huvist.

Loe/vaata/kuula ka Leiutajate Külakooli meediakajastusi

Hooandja.ee projekt from Hooandja Ee on Vimeo.

 

ARENGUPRINTSIIBID

Laste õnnelikuks enesetundeks ja lõimunult koolitarkustega õppe efektiivseks toimumiseks on vajalik luua õppimist soodustav õhkkond ja seisund. Lähtume vastavatest printsiipidest:

Armastusprintsiip: õpime julgelt kogema ja väljendama seda, mis südames kallis. Teeme armastustegusid ja õpime nende keskel lõimunult.

Aususe printsiip: õpime olema üha siiramad, ausamad enda tunnetuses ja suhtlemises.

Austuse printsiip: üha enam suhtume ja suhtleme koolis üksteisega nii, nagu soovime, et meiega suheldakse.

Avaruse printsiip: õpime üksteiselt ja üksteisega, avardume oma enesetunnetuses, maailmanägemuses piiritult.

Harmooniaprintsiip: õpime tundma ja leiutama uudseid viise, kuidas maailmas ennast ja ümbritsevat märkavalt, abistavalt elada.

Tervislikkuse printsiip: hoolitseme oma keha, hinge ja vaimu eest kerguse ja austusega, avastades järjest toimivamat enda ja ümbritseva jaoks.

Enda tundma õppimise printsiip: tunnetades ja teadvustades end läbi isiklike kogemuste, avastuste, aitab see kasvada inimeseks, kes on aus enda suhtes ja loob oma tegudega otsekoheselt maailma, milles elada soovib, millist unistab ja järgmistele generatsioonidele pärandada soovib.

Elu elamise printsiip: amastava ja loomingulise elu elamise toetamine lasteaia ja kooliaja kestel annab kogemustepagasi jätkata hiljemgi loomulikult ja täisväärtuslikult oma elu. Rõõm on elada elu südame sügavusest juba praegu – igas vanuses.

Piirituse printsiip: maailmaajaloos on hulgaliselt näiteid piiride ületamisest. Leiutajate Külakoolis oleme tulevikuloojad.

Vabaduse printsiip:  me loome seda, mida päriselt tahame, millest päriselt hoolime.

MISSIOON:

Anda piiritud võimalused armastusele.

VISIOON:

Õnnelik ja rahutunne laste silmades.

MEIE KOOLI KULTUUR ON:

 • lapse enesetunnetus ja mõistmine areneb koos kogemusliku tarkusega ning selle hooliva ja vaba väljendamisega
 • õpilasi iseloomustaks nii õppimise ajal kui ka hiljem oma elus järgmised kvaliteedid: loomingulisus, enesetunnetus- ja mõistmine, tervislikkus, tervislik toitumine, suhtlemisoskused erinevate vanustega ja kultuuritaustaga inimestega lävimiseks, konfliktide hoolivalt lahendamise oskus, algatusvõime, iseseisev mõtlemine, endale omase, enda unikaalsuse julge väljendamine ning teiste unikaalsuse väärtustamine, koostöö oskus, jätkuv loomulik õpihuvi ja uudishimu, mängimisrõõm ja -oskus
 • funktsioneerimise loogika ja dünaamika oleks elust ja inimestest lähtuv, mitte harjumuspärasest mittetoimiva edasi planeerimisest-edendamisest
 • loominguliseks jäämise aitamine, loomingulise kooliaja nautimine, õpetajate loomingulisusest ja hoolivast leiutavast meelest inspireeritud olemine, algatusvõime suutlikkus täiskasvanuelus, luues südamlikke vastutustundega ettevõtmisi, proaktiivne ja loov olemine tervislikul viisil, mis vastab muuhulgas tööturu vajadustele, Eesti riigi ambitsioonidele innovatsioonistrateegiates, maailmakodaniku vastutustundlikule elule ja loomingule, milles inimene tegutseb targalt ja hoolivalt iseendaga, keskkonnaga ja kõige elavaga
 • puhub õpilastele turvaline, hoitud, armastuse ja austuse õhkkond
 • ka Pipi Pikksukk tunneb enda unikaalsust austatult, naudib soojust ja armastust ja on põnevil leiutamisest koos kaasleiutajatega
 • tähtsustatakse õpihuvi hoidmist ja toetamist, arendatakse oskust õppida ja rakendada õpitut reaalses elus
 • õppetöös on tähtis probleemide tõstatamine ja lahendamine, küsimuste esitamine ja neile vastuste leidmine; kogemine, ise avastamine; huvide märkamine ja nendest lähtuv õpe; teadmisi käsitatakse ajas arenevate ja muutuvatena
 • õppimisel-õpetamisel on keskne õppetöös osaliste huvidest lähtuvate teemade püstitamine, selles avastus-ja uurimisprojektide kavandamine, teostamine lõimunud õppena
 • olulisel kohal on enesetunnetus, eneseusaldus, eneseteadlikkus ja nende arengu toetamine
 • õpetaja aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, soodumustes ja võimetes ning aitab leida sobivaid lahendusi õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks
 • teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime tulemusena.
 • seistakse eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse kooli õpetuses ning kasvatuses tähelepanu eesti ürgsele pärandile ja tarkustele, enesetunnetusele, endas peituvatele iidsetele lugudele, eesti keele, võru keele ning rahvuskultuuri õppele
 • õuesõpe on tervislik mitmekülgselt ja ehedal moel;  õuesõppes on loomulik keskkond erinevate meelte arenguks, kogemuslikult tarkuste omandamiseks, oskuste praktiliseks arenguks

Muinasjutuõhtu ja Polina uue albumi esitlusvestmine Sännas

Posted by on 12.12.2018 in Leiutajate Külakool, Raamatukogu, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

Muinasjutuõhtu ja Polina uue albumi esitlusvestmine Sännas

Neljapäeval, 20. detsembril kell 18 Sänna Kultuurimõisas “Kas sa mäletad oma lapsepõlve unistusi?” – nii alustab Polina uut muinasjuttu ning võtab kätte imetabase välimuse ja kõlaga pilli… Oled teretulnud Polina uue inspireerivate muinasjuttude ja muusika plaadi esitlusvestmisele! Polina Tšerkassova on antropoloog, muusik ja muinasjutuvestja, kes põimib kaugetelt maadelt toodud tõsielulugusid ja muinasjutte oma muusikaga, mida ta esitab erinevatel haruldastel pillidel. Polina esimene plaat muiasjuttude ja...

read more

Demokraatliku kooli vestlusring – filmiõhtu

Posted by on 1.10.2018 in Kodanikukino, Leiutajate Külakool, Tulemas, Uudised | 0 comments

Demokraatliku kooli vestlusring – filmiõhtu

  19. oktoobril kell 18.00 toimub Sänna Kultuurimõisas demokraatliku hariduse teemaõhtu. Õhtu avab Charlie Moreno-Romero, kes on Kolumbias sündinud antropoloog (MA) ja haridusteadlane (PhD) ning olnud professionaalne keele- ja humanitaarteaduste õpetaja Kolumbias, Hispaanias ja Eestis. Tema uurimustööd on olnud seotud alternatiiv- ja demokraatliku haridusega, hariduse ja ühiskondliku õiglusega, unschoolinguga ja mitteformaalse õppimisega. Tänasel päeval on ta Eesti esindaja EUDEC-is (Euroopa demokraatliku hariduse kogukond)...

read more

Meie aja teadlik õpetaja

Posted by on 1.08.2018 in Leiutajate Külakool, Olnud | 0 comments

Meie aja teadlik õpetaja

16.-19. augustil toimub Sänna Kultuurimõisas Gaia Akadeemia kursus „Meie aja teadlik õpetaja“, mille raames toimuvad mõned avalikud seminarid ja filmiõhtud, kus kõigil huvilistel on võimalik osaleda. Laupäeval, 18. augustil kell 12.00-18.00 Tasu: annatus 5-10 eurot, taimetoidulõuna 7.- Juhendaja: Anzori Barkalaja   Kell 12.00-14.00 Tulevikukool, 21. sajandi koolimudelid Kell 14.00-16.00 Lõunapaus, arutelud Kell 16.00-18.00 Omanäoliste maailma koolide tutvustus Rohkem infot infot ja registreerimine:...

read more

Meie aja teadlik õpetaja — filmiõhtud

Posted by on 31.07.2018 in Leiutajate Külakool, Olnud | 0 comments

16.-19. augustil toimub Sänna Kultuurimõisas Gaia Akadeemia kursus „Meie aja teadlik õpetaja“, mille raames toimuvad mõned avalikud seminarid ja filmiõhtud, kus kõigil huvilistel on võimalik osaleda. Neljapäev, 16. augustil algusega kell 19.00 Filmiõhtu: „Schools of trust“ (Saksamaa, 2014) (eesti k „Koolid, kus sind usaldatakse“) „Schools of trust“ on suurepärane dokumentaalfilm, kui soovid rohkem infot ja tõepärast ülevaadet demokraatlikest koolidest ja innovaatlilistest õppeviisidest. See on reis maailma...

read more

Meie aja teadlik õpetaja –TEADVUSTATUD ELU

Posted by on 31.07.2018 in Leiutajate Külakool, Olnud | 0 comments

Meie aja teadlik õpetaja –TEADVUSTATUD ELU

16.-19. augustil toimub Sänna Kultuurimõisas seminar „Meie aja teadlik õpetaja“, mille raames toimuvad mõned avalikud seminarid ja filmiõhtud, kus kõigil huvilistel on võimalik osaleda. “TEADVUSTATUD ELU” Reedel, 17. augustil algusega kell 12.00 Tasu: annetus juhendajale 10-20 eurot; taimetoidulõuna 7.- Juhendaja: Auväärne Ṭhitañāṇo EESMÄRGID “Teadvustatud elu” aitab osalejatel: – mõtestada avaramas perspektiivis olemasolu, teo ja tagajärje mudelit, isiksuse olemust, kannatuse ja õnne loomust ning...

read more

Tsirkuselaager FookusPookus

Posted by on 4.05.2018 in Leiutajate Külakool, Olnud | 0 comments

Tsirkuselaager FookusPookus

  Leiutajate Külakooli tsirkusekool kutsub lapsi suvel tsirkuselaagrisse FookusPookus     Sänna Kultuurimõisas (Rõuge vald, Võrumaa) 27.06 – 01.07 Juhendajad: Kristin Hansen, Rees Juurmaa, Verner Mägi ja Krista Palm   Juba mõnda aega on Leiutajate Külakoolis tegeletud tsirkusega või nagu seda siin nimetatakse — trikitamisega. Külakooli lastele meeldivad igasugused trikid: olgu selleks siis žongleerimine, poidega või diabologa vigurdamine, õhu- ja niisama-akrobaatika, üksrattal sõitmine, akrojooga või...

read more

Külakooli laste mustkunstietendus

Posted by on 11.04.2018 in Leiutajate Külakool, Raamatukogu, Sänna uudised, Taevarada, Tulemas, Uudised | 0 comments

Külakooli laste mustkunstietendus

Leiutajate Külakooli laste mustkunstietendus Mustkunst on lahe! Kindlasti nõustuvad selle lausega väääga paljud inimesed:-) Kel on vähegi soovi tuua oma imelisse ellu rohkem trikitamist, rohkem mustkunsti, selle soovi saame meie siin Sännas täita. Külakooli lastel on talve jooksul trikitamistega sündinud vahva mustkunstietendus, kus huvitavad mustkunstitrikid vahelduvad tsirkuse-trikkidega ja vastupidi. Asjad kaovad ja ilmuvad — on sõrmeosavust, õhus hõljumist, aga ka žongleerimist, üksrattaga sõitu ja palju muud lusti ja...

read more

Maailmapäästja pitsa Leiutajate Külakooli lastega

Posted by on 18.03.2018 in Leiutajate Külakool, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

Maailmapäästja pitsa Leiutajate Külakooli lastega

  Maailmapäästja pitsa Leiutajate Külakooli lastega Õhus on tunda kevadet! Koos kevadelõhnaga tulevad meile ka telefonikõned pärimisega: “Millal saab tulla lastega pitsat tegema?” Vastuseks on: “Avame broneerimise õpitubadesse nüüd! Pitsaõpitubadega saadud tulu läheb taas Leiutajate Külakooli Unistuste Teostamise Fondi. Selle aasta unistus on minna ekspeditsioonile  “Kuidas elad, ookean? Kui suur on minu vesine jalajälg”. Mis on maailmapäästja pitsa? Pitsaõpitoad Leiutajate Külakooli...

read more

Leiutajate Külakooli laste kunstinäitus Võrumaa Keskraamatukogus

Posted by on 12.01.2018 in Leiutajate Külakool, Olnud | 0 comments

Leiutajate Külakooli laste kunstinäitus Võrumaa Keskraamatukogus

Leiutajate Külakooli laste kunstinäitus Võrumaa Keskraamatukogus   8. jaanuarist kuni 3. veebruarini saab Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna Tähesaalis ja kojulaenutuses näha Leiutajate Külakooli laste loomingut – maale, joonistusi, tarbekunsti, keraamikat. Tule...

read more

Leiutajate Külakooli koduõppelaste õppepäevad

Posted by on 30.08.2017 in Leiutajate Külakool, Noortetuba, Olnud | 0 comments

Leiutajate Külakooli koduõppelaste õppepäevad

Hea inimene, aitäh, et tulid sellele lehele uudistama:-) Siit leiad natukene informatsiooni selle kohta, mis on sellel õppeaastal Leiutajate Külakoolis toimumas koduõppelastele. Vaata ja tunneta, kas on siin miskit sellist, mis sinu  südames kaasa helisema hakkab, saab puudutatud. Siin lehel on üleval väike valik Külakoolis toimuvatest õppepäevadest. Siinne kava ei ole lõplik — õppepäevasid sünnib juurde just lähtuvalt sellest, mis on koduõppelaste südamekestele oluline. Lisaks siin välja toodule teeme koduõppelastega...

read more