Leiutajate Külakool

 

Võrumaal Rõuge vallas Sänna Kultuurimõisas on loomisel kogukonnakool Leiutajate Külakool. Loojateks on emad-isad, kellel kas juba kooliealised või kohe koolikohustusikka jõudvad lapsed. Emade-isade soov on pakkuda lastele ja ka iseendile võimalust käia koolis, mis on nii inspireeriv, et sinna minek on rõõmsa meele, huvi, avatuse ja seiklusliku meelega.

Leiutajate Külakoolis on tähtis, et igaüks meist oleks austatud, toetatud ja armastatud, et inimene julgeks/suudaks lõõgastuda ja avaneda kogu oma ilu ja täiuslikkusega maailmale. Leiutajate Külakoolis käsitletakse inimest kui vaimset olendit.  Siin ei ole õpetajaid ja õpilasi, on inimesed, kellede hing soovib õppida ja areneda.

Olulised märksõnad kooli programmis on: unistamine, loovus uute olukordadega kohanemiseks, suhted inimestega ja kogu meid ümbritseva keskkonnaga — universumiga, enesekindlus, armastus, inspiratsioon, harmoonia taotlus, maailma teadlikkus – meie planeedi kui elusa organismi kogemine. Looduslähedus, vabadus ja rohkesti värsket õhku läbivad loodava kooli argipäeva. Oma koht on kaasaegsetel tehnilistel uuendustel, milles koos orienteeruma õpitakse.

Koolilastel endil on võimalus avada kooli süda sellisena, kuidas kool neile meeldiks, täiskasvanud lähtuvad laste visioonist ning loovad selle ümber turvalise struktuuri, milles laps saab rõõmsameelselt areneda.

Miks just Leiutajate Külakool? Selle nime taga on mõnus protsess ja arutelu uue kooli inimestega, kelle jaoks on oluline see moment, et maailm oleks avatud, et igas meie hetkes oleks teadlikult olemas looja, Maailma leiutaja. Samas loome oma pea ja kätega ka meie füüsilist maailma. Kooli nimi julgustab inimesi olema pidevalt avatud, et luua uusi seoseid ja süsteeme, mis aitavad muuta maailma harmoonilisemaks.

Leiutajate Külakoolis leiutatakse elamise viisi: kuidas elada ja õppida nõnda, et harmoonia, ilu ja vabadus, meid pidevalt saadaks. Nii on ka kooli asutajad ja toetajad pidevas loomeprotsessis, mis omakorda toetab laste loomingulisuse arengut.

Lapsevanematel ja kogukonna liikmetel on kooli igapäevases töös aktiivne roll. Iga oskuste ja teadmistega täiskasvanu on suur ressurss kogukonnale, mis otseses suhtluses lastega aitab pärandada neid väärtusi, mida elu jooksul kogutud.

Kool on algselt planeeritud väikesena (ca 10-12 õpilast). Selline suurus võimaldab rakendada individuaalset lähenemist, see tähendab, et õppetöö suund lähtub lapse konkreetsest isikust, tema inspiratsioonist ja loomulikust huvist.

Loe/vaata/kuula ka Leiutajate Külakooli meediakajastusi

Hooandja.ee projekt from Hooandja Ee on Vimeo.

 

ARENGUPRINTSIIBID

Laste õnnelikuks enesetundeks ja lõimunult koolitarkustega õppe efektiivseks toimumiseks on vajalik luua õppimist soodustav õhkkond ja seisund. Lähtume vastavatest printsiipidest:

Armastusprintsiip: õpime julgelt kogema ja väljendama seda, mis südames kallis. Teeme armastustegusid ja õpime nende keskel lõimunult.

Aususe printsiip: õpime olema üha siiramad, ausamad enda tunnetuses ja suhtlemises.

Austuse printsiip: üha enam suhtume ja suhtleme koolis üksteisega nii, nagu soovime, et meiega suheldakse.

Avaruse printsiip: õpime üksteiselt ja üksteisega, avardume oma enesetunnetuses, maailmanägemuses piiritult.

Harmooniaprintsiip: õpime tundma ja leiutama uudseid viise, kuidas maailmas ennast ja ümbritsevat märkavalt, abistavalt elada.

Tervislikkuse printsiip: hoolitseme oma keha, hinge ja vaimu eest kerguse ja austusega, avastades järjest toimivamat enda ja ümbritseva jaoks.

Enda tundma õppimise printsiip: tunnetades ja teadvustades end läbi isiklike kogemuste, avastuste, aitab see kasvada inimeseks, kes on aus enda suhtes ja loob oma tegudega otsekoheselt maailma, milles elada soovib, millist unistab ja järgmistele generatsioonidele pärandada soovib.

Elu elamise printsiip: amastava ja loomingulise elu elamise toetamine lasteaia ja kooliaja kestel annab kogemustepagasi jätkata hiljemgi loomulikult ja täisväärtuslikult oma elu. Rõõm on elada elu südame sügavusest juba praegu – igas vanuses.

Piirituse printsiip: maailmaajaloos on hulgaliselt näiteid piiride ületamisest. Leiutajate Külakoolis oleme tulevikuloojad.

Vabaduse printsiip:  me loome seda, mida päriselt tahame, millest päriselt hoolime.

MISSIOON:

Anda piiritud võimalused armastusele.

VISIOON:

Õnnelik ja rahutunne laste silmades.

MEIE KOOLI KULTUUR ON:

 • lapse enesetunnetus ja mõistmine areneb koos kogemusliku tarkusega ning selle hooliva ja vaba väljendamisega
 • õpilasi iseloomustaks nii õppimise ajal kui ka hiljem oma elus järgmised kvaliteedid: loomingulisus, enesetunnetus- ja mõistmine, tervislikkus, tervislik toitumine, suhtlemisoskused erinevate vanustega ja kultuuritaustaga inimestega lävimiseks, konfliktide hoolivalt lahendamise oskus, algatusvõime, iseseisev mõtlemine, endale omase, enda unikaalsuse julge väljendamine ning teiste unikaalsuse väärtustamine, koostöö oskus, jätkuv loomulik õpihuvi ja uudishimu, mängimisrõõm ja -oskus
 • funktsioneerimise loogika ja dünaamika oleks elust ja inimestest lähtuv, mitte harjumuspärasest mittetoimiva edasi planeerimisest-edendamisest
 • loominguliseks jäämise aitamine, loomingulise kooliaja nautimine, õpetajate loomingulisusest ja hoolivast leiutavast meelest inspireeritud olemine, algatusvõime suutlikkus täiskasvanuelus, luues südamlikke vastutustundega ettevõtmisi, proaktiivne ja loov olemine tervislikul viisil, mis vastab muuhulgas tööturu vajadustele, Eesti riigi ambitsioonidele innovatsioonistrateegiates, maailmakodaniku vastutustundlikule elule ja loomingule, milles inimene tegutseb targalt ja hoolivalt iseendaga, keskkonnaga ja kõige elavaga
 • puhub õpilastele turvaline, hoitud, armastuse ja austuse õhkkond
 • ka Pipi Pikksukk tunneb enda unikaalsust austatult, naudib soojust ja armastust ja on põnevil leiutamisest koos kaasleiutajatega
 • tähtsustatakse õpihuvi hoidmist ja toetamist, arendatakse oskust õppida ja rakendada õpitut reaalses elus
 • õppetöös on tähtis probleemide tõstatamine ja lahendamine, küsimuste esitamine ja neile vastuste leidmine; kogemine, ise avastamine; huvide märkamine ja nendest lähtuv õpe; teadmisi käsitatakse ajas arenevate ja muutuvatena
 • õppimisel-õpetamisel on keskne õppetöös osaliste huvidest lähtuvate teemade püstitamine, selles avastus-ja uurimisprojektide kavandamine, teostamine lõimunud õppena
 • olulisel kohal on enesetunnetus, eneseusaldus, eneseteadlikkus ja nende arengu toetamine
 • õpetaja aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, soodumustes ja võimetes ning aitab leida sobivaid lahendusi õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks
 • teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime tulemusena.
 • seistakse eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse kooli õpetuses ning kasvatuses tähelepanu eesti ürgsele pärandile ja tarkustele, enesetunnetusele, endas peituvatele iidsetele lugudele, eesti keele, võru keele ning rahvuskultuuri õppele
 • õuesõpe on tervislik mitmekülgselt ja ehedal moel;  õuesõppes on loomulik keskkond erinevate meelte arenguks, kogemuslikult tarkuste omandamiseks, oskuste praktiliseks arenguks

Leiutajate Külakooli laste kunstinäitus Võrumaa Keskraamatukogus

Posted by on 12.01.2018 in Leiutajate Külakool, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

Leiutajate Külakooli laste kunstinäitus Võrumaa Keskraamatukogus

Leiutajate Külakooli laste kunstinäitus Võrumaa Keskraamatukogus   8. jaanuarist kuni 3. veebruarini saab Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna Tähesaalis ja kojulaenutuses näha Leiutajate Külakooli laste loomingut – maale, joonistusi, tarbekunsti, keraamikat. Tule...

read more

Leiutajate Külakooli koduõppelaste õppepäevad

Posted by on 30.08.2017 in Huviringid, Leiutajate Külakool, Noortetuba, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

Leiutajate Külakooli koduõppelaste õppepäevad

Hea inimene, aitäh, et tulid sellele lehele uudistama:-) Siit leiad natukene informatsiooni selle kohta, mis on sellel õppeaastal Leiutajate Külakoolis toimumas koduõppelastele. Vaata ja tunneta, kas on siin miskit sellist, mis sinu  südames kaasa helisema hakkab, saab puudutatud. Siin lehel on üleval väike valik Külakoolis toimuvatest õppepäevadest. Siinne kava ei ole lõplik — õppepäevasid sünnib juurde just lähtuvalt sellest, mis on koduõppelaste südamekestele oluline. Lisaks siin välja toodule teeme koduõppelastega...

read more

Leiutajate Tsirkusekool

Posted by on 7.03.2017 in Huviringid, Leiutajate Külakool, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

Leiutajate Tsirkusekool

Leiutajate Külakool annab teada: märtsikuus alustab Sännas tegutsemist Leiutajate Tsirkusekool Leiutajate Külakooli lastele meeldib väga trikitada ja kui sina, noor vanuses 8- 12, tunned samasugust kihelust, et sooviksid avada omale salapärast maailma, kus saad teha trikke näiteks žongleerides erinevate esemetega, kätel käia ja saltosid hüpata või sootuks ehitada koos ühe suure inimpüramiidi, siis võta meiega ühendust! Treeningutel osaleme vaid sportlikus riietuses ja soovitavalt on sul alati kaasas ka rõõmus tuju, mida...

read more

Leiutajate Merekool

Posted by on 22.02.2017 in Leiutajate Külakool, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

Leiutajate Merekool

Sänna Leiutajate Külakool annab teada:   22. märtsil alustab Sännas tegevust Leiutajate Merekool.   Leiutajate Merekool on mõeldud 8-13aastastele lastele, kelle südames on loomulik huvi mere, laevade ja purjetamise vastu.   Merekoolis õpime tundma: merekaarte, teeme lihtsamaid kaarditöid merel kasutatavaid sõlmi meremärke laevaehitust purjelaevade ehitust navigatsiooni Praktilises osas õpime purjetamist Optimist-tüüpi purjekal ja võtame suve jooksu ette ka mõne suurema merereisi purjejahil...

read more

Leiutajate Külakoolis on külas tiibeti õpetaja

Posted by on 19.07.2015 in Leiutajate Külakool, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

Leiutajate Külakoolis on külas tiibeti õpetaja

Sännas Leiutajate Külakoolis on külas õpetaja Indiast Tiibeti pagulaste kogukonnast Dharamsalast. Õpetaja Nima on 24 aastane tiibetlanna, kes jagab lastele oma teadmisi tiibeti keelest ja kultuurist. Juba on kokku lepitud esimesed eratunnid, et õppida põnevat pilli — tiibeti kitarri. Järgmisel nädalal võetakse ette mõned tiibeti tantsud ning laste tungival palvel õpitakse tegema momosid:-) Sügisel sõibab Leiutajate Külakool kuuks ajaks külla Tiibeti kogukondadesse Indias, et koos õppida ja maailma kogeda. Külakooli...

read more

Pitsaõpitoad Leiutajate Külakooli lastega

Posted by on 15.06.2015 in Leiutajate Külakool, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

Pitsaõpitoad Leiutajate Külakooli lastega

  Pitsaõpitoad Leiutajate Külakooli lastega on just täpselt selline asi, millest unistab iga laps ja täiskasvanu. Kõik algab sellest, et iga osaleja saab ise rullida ja valmistada just täpselt sellise Unistuste (taimse) Pitsa nagu ta on alati soovinud. Seejärel läheb pitsa puuküttega itaalia-pitsaahju, kus 30 sekundiga valmib maitsev, mahlane ning kaunis pitsa.  Külakooli lapsed abistavad/aitavad Sind seal, kus vaja. Võtame kevad-suve-sügise perioodil vastu piiratud arvu gruppe õpituppa. Alustame broneerimisega nüüd:...

read more

Sänna Kultuurimõisa ja Leiutajate Külakooli külastus

Posted by on 15.06.2015 in Leiutajate Külakool, Raamatukogu, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

Sänna Kultuurimõisa ja Leiutajate Külakooli külastus

Üle pika aja avame taas uksed kõikidele külalistele, kes soovivad lähemalt tutvuda Sänna Kultuurimõisa ja Leiutajate Külakooli tegemistega.  Võtame vastu gruppe kuni 20 inimeseni. Ekskursioonil hoiab ruumi Hendrik Noor. Maksumus ühele grupile: –100 eurot – armastuses ja külluses suplejatele 150 eurot Ekskursiooni saab broneerida: kultuurimois@kultuuritehas.ee või 555 88 929/555 88 927 Ekskursioonide tulu läheb Leiutajate Külakooli laste reisufondi, et sõita sügisel külla Tiibeti pagulastele Indias ning veeta kuu...

read more

Loheraamatute näitus Sänna Raamatukogus

Posted by on 10.12.2014 in Leiutajate Külakool, Näitus, Raamatukogu, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

Loheraamatute näitus Sänna Raamatukogus

Sänna Raamatukogus on üleval loheraamatute näitus. Eksponeerimisel on raamatud, kus juttu lohedest või dinosaurustest. Näitus toimub Leiutajate Külakooli ema-lapse projekti raames, kus Frida oma emaga uurivad lohesid (ja dinosauruseid). Näitus on avatud esmaspäevast reedeni kell 10-17. Kõik on oodatud!...

read more

Tiibeti thangkade näitus

Posted by on 10.12.2014 in Leiutajate Külakool, Näitus, Olnud, Raamatukogu | 0 comments

Tiibeti thangkade näitus

Sänna Kultuurimõisa meditatsioonitoas on avatud Tiibeti thangkade näitus. Täname südamest Tiibeti Meditsiini keskust Men Ling Pärnus, kes lahkelt näituse materjaliga toetasid. Aitäh! Thangkade näitusega samal ajal on Sänna Raamatukogus üleval raamatunäitus budismist. Näitused on avatud esmaspäevast reedeni kell 10-17. Kõik on oodatud! Näitus toimub Leiutajate Külakooli ema-lapse projekti raames, kus Teodor oma emaga uurivad Tiibetit ja Tiibeti...

read more

CD “Leiutajate külakooli mantrad ja väelaulud”

Posted by on 10.11.2014 in Küsk, Leiutajate Külakool, Noortetuba, Sänna uudised, Tulemas, Uudised | 0 comments

CD “Leiutajate külakooli mantrad ja väelaulud”

Plaati saab osta nii CD kui ka digitaalsel kujul. Leidub Sänna Mõisapoes ning saadame ka postiga. Digiplaadi ostmiseks tuleb tasuda Sulle sobiv summa (alates 8 eurost) MTÜ Sänna Kultuurimõis kontole EE251010220107206014 Selgitus: CD plaat ja “ostja emaili aadress”. Plaadi allalaadimiseks saadetakse teile meili teel link. CD-plaati saab osta Sänna Mõisapoest või saadame postiga. Kirjuta oma ostusoovist: kultuurimois@kultuuritehas.ee Kuula laulu “E malama” Iga plaadi müügitulust läheb 1 euro Leiutajate...

read more