Lastehoiuteenuse käivitamine Sänna Kultuurimõisas

Projekti eesmärk on alternatiivpedagoogikal põhineva lastehoiu avamine Sänna Kultuurimõisas (edaspidi MTÜ SK) kuni 10-le 2.-6. aastasele lapsele. Sänna piirkonnas ei ole lasteaeda/lastehoidu ning paljud pered on väljendanud vajadust sellise lastehoiu järele (eriti need lapsevanemad, kelle lapsed käivad MTÜ SK käivitatud Leiutajate Külakoolis). Lastehoiu avamine teeb MTÜ SK teenused oluliselt terviklikumaks ja täielikumaks: vanemad toovad hommikul vanemad lapsed kooli ja nooremad lapsed samas kohas asuvasse lastehoidu, samal ajal saavad nad ise kasutada ühingu teisi teenuseid ja tegutseda vabatahtlikuna ühingu heaks. Inimressursi suurenemisega saab ühing veelgi tõhusamalt ellu viia oma visiooni ja täita seatud eesmärke. Lastele, kes hakkavad lastehoius käima, on kooliealiseks saades üleminek Leiutajate Külakooli sujuv, kuna nad on juba harjunud samas keskkonnas viibima. Lastehoiuteenus on vajalik tugiteenus, mis parandab kõigi teiste pakutavate teenuste kättesaadavust. Samas on see ka oluline iseseisev teenus, mis aitab tagada külakeskuse järjepidevust (lapsed harjuvad juba varakult teenuskeskuses käima). Lastehoiu avamine suurendab ühingu jätkusuutlikkust, Sänna piirkonna atraktiivsust lastega perede seas ja soodustab piirkonna sisserännet.

Projekti kestvus: 01.09.2016 – 01.09.2017

Toetuse summa:  18 521 eurot

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital