Taevarada KIK

Projekti käigus Toimusid ekskursioonid Taevaraja 500-le õpilasele. Koolinoorte teadmised meie päikesesüsteemist, galaktikast ja universumist suurensid liikudes õues värskes õhus. Mõistetakse meie planeedi bioloogilise mitmekesisuse unikaalsust võrdluses teiste planeetidega, ning osatakse ümbritsevast loodusest enam lugu pidada. Täideti õpivihikuid ning toimus viktoriin.

Toimus päikesevaatlus ja astronoomiapäeva kontsert.

Valminud on kvaliteetne Taevaraja ekskursandi buklett. Eksursioonidel osalejatel on võimalik struktureerida ja kinnistada kogetud ja õpitud teadmisi.

Toimusid teadliku toitumise ja tarbimise õpitoad 500le osalejale. Õpitubade sisu: Koolinoor on teadvustab tänapäevase toiduainetööstuse toimemehhanisme ning oskab teha teadlikke tarbimisvalikuid. Mõistab ökomärgiste tähendust toidupakendil. Mõistab, et tedlikud toitumis- ja tarbimisvalikud aitavad leevendada inimtegevuse poolt tekitatud tasakaalutust planeedil Maa.

Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.