Klassiõpetaja konkurss

Postitatud 26.07.2022

Leiutajate Külakool kuulutab välja avaliku konkursi

  • Klassiõpetaja ametikoha täitmiseks (koormus 1.0)

Oled oodatud meie kooli, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:

  • avaldus
  • kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
  • elulookirjeldus
  • motivatsioonikiri
  • soovi korral täiendavad dokumendid

Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Rõuge vald, Sänna mõis).

Konkurss kestab 10.04.2022-2o.08.2022.

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks hendriknoor@gmail.com, mob 555 88 927. Kontaktisik Hendrik Noor.

Related Posts

Tags

Share This

468 ad