Meie aja teadlik õpetaja –TEADVUSTATUD ELU

Postitatud 31.07.2018

16.-19. augustil toimub Sänna Kultuurimõisas seminar „Meie aja teadlik õpetaja“, mille raames toimuvad mõned avalikud seminarid ja filmiõhtud, kus kõigil huvilistel on võimalik osaleda.

“TEADVUSTATUD ELU”
Reedel, 17. augustil algusega kell 12.00
Tasu: annetus juhendajale 10-20 eurot; taimetoidulõuna 7.-
Juhendaja: Auväärne Ṭhitañāṇo

EESMÄRGID
“Teadvustatud elu” aitab osalejatel:
– mõtestada avaramas perspektiivis olemasolu, teo ja tagajärje mudelit, isiksuse olemust, kannatuse ja õnne loomust ning inimeseks olemist;
– mõista enda igapäevaste eksimuste ja õnnestumiste taga peituvaid mõtlemis- ja käitumismustreid;
– õppida teadlikult teadvustama oma keha, tundeid, mõtteida ja seda, mis toimub meeles;
– avastada ja arendada iseendas sügavat, loomulikku tarkust, millega kaasneb suurem iseenda ja oma elu aktsepteerimine ning positiivse mõttefookuse jõustamine;
– võimaldada välja tulla igapäevarutiinist ning anda virgutav võimalus mõtiskleda olulisimate eksistentsiaalsete küsimuste üle.

TEEMAD
Sellel teekonnal leiavad osalejad vastused järgmistele küsimustele:
– Kuidas ma saaksin muuta need päevad enda jaoks eriliselt kasulikuks ja mida ma teen selleks? (Ootuste ja eesmärkide kokkuleppimine, enda arenguga seotud vastutuse võtmine, Kālāma sutta, 2 tõde).
– Milline oli Buddha olulisim sõnum inimkonnale? (4 õilsat tõde ja kaheksaosaline tee).
– Kuidas minu maailmavaade mõjutab minu elukvaliteeti ja olemasolu-kogemust? (Vaated ja nende mõju meie elule, kaasaegse psühholoogia ja Buddha iidse õpetuse ühisosa, õige vaade ja vale vaade Buddha õpetuse seisukohast).
– Kes ma olen? Kus ma olen? Kuidas ma olen? Miks ma olen? (Püsitus, mitterahuldatavus, isiksuse kontseptsioon kaasaegse psühholoogia ja Buddha õpetuse seisukohast, isiksuse 5 koostisosa, kolm põhilist iha, teo (kamma/karma) ja tagajärje seadus, 10
oskamatut ja 10 oskuslikku teguviisi, uuestisünd – müüt ja tegelikkus).
– Kuidas meie meeleseisundid mõjutavad meie elukogemust? (Iha, viha ja teadmatus versus loobumine, headus ja vägivallatus, 3 täiust ehk ületavat voorust, 4 meelerahu asupaika, 8 maist eksimust).
– Kuidas vägivallatu kõne abil tervendada iseennast ja oma suhteid nii tööl kui kodus? (Vastutust võttev ja meelerahu säilitav vägivallatu kommunikatsioon).
– Miks ‘heast’ perest lapsed lähevad ‘halvale’ teele ehk miks politseijuht võtab altkäemaksu? (Eetika nähtamatu mõju lähi- ja tööalastele suhetele, hoidumine iseenda, suhete ja elu kahjustamisest, 5 universaalset kõlblusjuhist, väärtushinnangud, väärtushinnangute hierarhia harjutus).
– Kuidas mõjutab meie eluviis meie õnnetunnet? (Hoidumine oskamatust, sobimatust ja ebaausast eluviisist ning madalatest ‘kunstidest’, Buddha juhised tavainimestele kõlbla elu elamiseks ja rahaga ümberkäimiseks).
– Kuidas järjest uutest ja uutest püstitatud eesmärkidest saavad meile meie endi loodud vanglad? (Oskamatute meeleseisundite hajutamine ning oskuslike meeleseisundite jõustamine).
– Kui ka teadlased kinnitavad, et välismaailm on lihtsalt võnkeväli, mille me dekodeerime subjektiivseks reaalsuseks, siis kust leida tõeline reaalsus? (Füüsiliste nähtuste/keha, tunnete, mõtete ja meele objektide teadvustamine ja vaatlemine. Hingamise
teadvustamise mõtlus, sõbralikkuse mõtlus).
– Kuidas luua endas kõigutamatu meelerahu ja tasakaal ning saada sõbraks oma sisemise tarkusega? (Keskendumise tasemed ja tegurid, meelerahu arendamise juhendatud mõtlus).
– Mida kasulikku ma õppisin ja kuidas konkreetselt ma seda juba tänasest päevast kasutama hakkan? (Kokkuvõte, oma arenguvõimaluste summeerimine ja enda arengu eest vastutuse võtmine).

LÄBIVIIJA
Auväärne Ṭhitañāṇo, kodanikunimega 
Andrus Kahn, on õppinud Tartu ülikoolis psühholoogiat (BA), lõpetanud Mahachulalongkornrajavidyalaya ülikoolis budismi eriala (MA) ning on praegu sama ülikooli doktorant. Ta on läbinud kolmeaastase hüpnoterapeudi ja kaheaastase NLP väljaõppe, aastase nõustamispsühholoogia treeningkursuse, suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppe, täiendanud end lahenduskeskses lühiteraapias ning läbinud superviisorite rahvusvahelise väljaõppekursuse.
Varem töötas ta nõustajana ja Stern Erakoolis treener-koolitajana. Tema koolitusvaldkondadeks olid suhtlemisoskused, konflikti-, aja- ja stressijuhtimine, 
müük ja klienditeenindus ning 
meeskonna arendamine ja motiveerimine. Ta on kirjutanud mitu raamatut, olnud kolme käsiraamatu kaasautor ning avaldanud rohkem kui 40 psühholoogia- ja budismialast artiklit.
Aastast 2014 on Auväärne Ṭhitañāṇo ordineeritud Buddha munk ehk bhikkhu ja resideerib Tai kuningriigis Wat Hatai Nareshi templis. Ta loeb Mahachulalongkornrajavidyalaya ülikoolis psühholoogia ja budismi loenguid ning esineb külalislektorina ka teistes Bangkoki ülikoolides.
2016. aastal alustas Eesti Theravaada Sangha Auväärse Ṭhitañāṇo eestvedamisel 
Aegna saarel rahvusvahelise 
mõtlus- ja arenduskeskuse rajamist.

 

 

Related Posts

Tags

Share This

468 ad