Leiutajate külakooli tööpakkumine õpetajatele

Postitatud 19.05.2021

 

 • Leiutajate Külakool kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • I ja II kooliastme klassiõpetaja (osaline koormus)

  • kehalise kasvatuse õpetaja (osaline koormus)

  • venekeele õpetaja (osaline koormus)

  • inglise keele õpetaja (osaline koormus)

  • loodusainete õpetaja (osaline koormus)

  • tehnoloogia õpetaja (osaline koormus)

  • kunstiõpetaja (osaline koormus)

  • matemaatikaõpetaja (osaline koormus)

  • ajaloo- ja inimeseõpetuse õpetaja

  Oled meile oodatud, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustad koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

  Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on:

  • avaldus

  • kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

  • elulookirjeldus

  • soovi korral täiendavad dokumendid

  Dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal (aadress Rõuge vald, Sänna mõis).

  Konkurss kestab 11.05.2021-01.08.2021.

  Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks hendriknoor@gmail.com, mob 555 88 927. Kontaktisik Hendrik Noor.

Related Posts

Tags

Share This

468 ad