“Avalike teenuste arendamine Sänna Kultuurimõisas”

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti „Avalike teenuste arendamine Sänna Kultuurimõisas – I etapp, äriplaani koostamine” eesmärk oli luua teadmuspõhine ning põhjalik plaan avaliku sektori teenuste arendamiseks Rõuge vallas, Sänna Kultuurimõisas. Avaliku sektori teenuste (raamatukogu, avalik internetipunkt, täiskasvanute huviharidus ja noortetuba) osutamine Sänna mõisahoones on alates 2011.aastast delegeeritud MTÜle Sänna Kultuurimõis. Käesolev projekt on vajalik, et koostöös kohaliku omavalitsuse ja piirkonna elanikega sihipäraselt ja parimale kompetentsile tuginedes edasi arendada pakutavate teenuste kvaliteeti ja parandada kättesaadavust ning juurutada uusi teenuseid (kaugtöökeskus, laste päevahoid ja vaimse tervise edendamise teenused). Arendatavad teenused aitavad kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.

Projekti eelarve oli 3449,24 eurot. Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekti tegevused:

1. Töökoosolek

2. Töökoosolek 20.03.12

3. Töökoosolek 20.03.12

4. Külakoosolek 08.04.12

5. Sänna noortetoa visiooni ümarlaud 25.04.12

6. Sänna avalike teenuste delegeerimise ümarlaud 05.05.12

7. Töökoosolek 09.05.12

8. Töökoosolek 11.07.12

9. Kohtumine lastehoiu teenuse sihtgrupiga 19.07.12