Alternatiivpedagoogika õpituba – vägivallatu suhtlemine

Postitatud 30.10.2013

erkik

Erki Kaikkonen

Leiutajate Külakool kutsub alternatiivpedagoogika loengule.

28. novembril kell 18.

Antud vestlusringis-õpitoas räägib Erkki Kaikonen vägivallatust suhtlemisest seoses peresuhete ja lastega.

Kui lapsed saavad empaatilist tähelepanu ja ergutust – mis tähendab partnerlusel põhinevat lapsevanemlust – edenevad nad nii intellektuaalselt kui emotsionaalselt. Kui neid koheldakse tundetult, tõrjuvalt ja kamandavalt – domineeriva lapsevanemluse tulemused – jäävad nad ilma oma täieliku potentsiaali väljaarendamise võimalustest.

Vägivallatu suhtlemine on meetod, mis rajaneb kontseptsioonile, et iga inimese vajadused on võrdväärselt olulised. See meetod sisaldab endas väga sügavat humanistlikku filosoofiat ja mis mind eriti võlub – väga praktilisi igapäevaelus vajaminevaid oskusi, loomaks võrdväärsel partnerlusel rajanevaid suhteid nii oma laste kui partnerite ja kolleegidega. Samas ei ole see nn. „kiirparandusmeetod“. Oma vanadest mõttemudelitest ja käitumismustritest teadlikuks saamine ning nende uutega asendamine nõuab aega, energiat, pühendumist ja enesedistsipliini. Mis võiks olla aga parim eeskuju lastele, kui näha oma ema-isa või kasvatajat ka õppimisele pühendumas!

Vägivalda ollakse eelkõige harjunud seostama füüsilise vägivallaga. Vähem teadvustatakse ja räägitakse emotsionaalsest, vaimsest ja intitutsionaalsest vägivallast. Teise inimese tahte murdmist või oma tahte teisele jõuga peale surumist (mida me oma lastega hirmuäratavalt sageli kipume tegema!) ei peeta sageli vägivallaks. Samas ei õpi meie lapsed mitte meie sõnadest, vaid sellest, kuidas meie oma elu elame ja iseenda ning lähedastega suhtleme ja suhestume. Kui me oma peredes, lasteaedades, koolides, organisatsioonides ja ühiskonnas kohtleme lapsi ja üksteist kui manipuleerimise objekte ning mitte võrdväärseid, austust ja respekti väärivaid inimolendeid, õpivad lapsed „kel jõud, sel õigus“ mentaliteeti ja suhtlemist ning suhestumist. Niisiis, kui me soovime luua hoolivamat ühiskonda, kus igaühe vajadused on võrdväärselt olulised ja austatud, tuleb meil, täiskasvanutel alustada eelkõige iseenda, oma suhtlemis- ja suhestumisviiside ning institutsioonide muutmisest, loomaks lastele keskkonda, kus nad saaksid kogemuse, et igaühe vajadused on olulised ning üks inimene ei ole tähtsam või vähemtähtsam kui teine.

 

Erki Kaikkonen on vabakutseline elu uurija, muinasjutuvestja ning vabamõtleja, kelle elu lahutamatuks osaks on õppimine. Nagu ta ise ütleb on ta akadeemilise hulkurluse korras õppinud peaaegu igas Eesti riiklikus ülikoolis, samuti on ta end täiendanud välismaal. Kõige selle juures on ta õppinud täpselt seda, mis on tundunud talle kõige huvitavam ning seetõttu on tal laialdased teadmised näiteks sotsiaalteadustes, semiootikas, kommunikatsioonis ja pedagoogikas. Hetkel tegeleb ta ka kõige muu kõrvalt kirjutamise, õpetamise ja pärimusmuusika laagrite korraldamisega. Erki peab elu mõistmiseks ise olulisimaks piisava hulga vaatenurkade olemasolu, see aga eeldab avatust. Tema motoks on, ära kunagi jää paigale, liigu alati edasi!

Oodatud on kõik lapsevanemad, aga ka kõik inimesed, kes on huvitatud vägivallatust suhtlemisest. Väga teretulnud on kõik lasteaia- ja kooliõpetajad.

Osaluspanus 2 EUR.

 

Õpituba rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Related Posts

Tags

Share This

468 ad