Leiutajate Külakooli üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeeriumi Põlva-, Valga-, Võrumaa piirkonna ekspert:

Kaidi Maask

Kaidi.Maask@hm.ee,

tel 56876407


Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
info tel 735 0222
e-post hm@hm.ee